Firmyihned > Aktuality

Aktuality

Anonymita akcionářů zcela nekončí

Od 1.1.2014 se mění akciové společnosti s akciemi na doručitele ( ty které neuloží akcie do placeného depozitu což není cenově ani jinak výhodné ) na společnosti s akciemi na jméno. Akcie tak zůstává nadále v papírové formě, ale nově se při jejím převodu vyplňuje rubopis na zadní straně. O...