Firmyihned > Aktuality > Anonymita akcionářů zcela nekončí

Anonymita akcionářů zcela nekončí

13.1.2014

Od 1.1.2014 se mění akciové společnosti s akciemi na doručitele ( ty které neuloží akcie do placeného depozitu což není cenově ani jinak výhodné ) na společnosti s akciemi na jméno. Akcie tak zůstává nadále v papírové formě, ale nově se při jejím převodu vyplňuje rubopis na zadní straně. O tom, kdo je majitelem ví držitel akcie a člen představenstva společnosti, který vede seznam akcionářů. Informaci o tom, kdo je majitelem akcií je člen představenstva povinen sdělit pouze orgánům činným v trestním řízení a orgánům státní správy. Vůči ostatním osobám ( např. konkurenci, médiím, atd.. ) zůstává vlastnictví akcií anonymní.