Firmyihned > Časté dotazy

Časté dotazy

Jaké doklady jsou potřeba z mé strany ?

- Osoba, která bude statutárním orgánem ( jednatelem ) firmy potřebuje:

  • platný občanský průkaz nebo pas
  • pokud není občanem ČR tak výpis z rejstříku trestů ze své domovské země ne starší než 3 měsíce

- Osoba, která bude společníkem firmy potřebuje :

  • pouze občanský průkaz nebo pas.

- Doklady pro sídlo společnosti ( pokud nevyužijete možnost zasídlení firmy v našem objektu viz další služby.)

  • písemný souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla společnosti
  • výpis z katastru nemovitostí objektu, kde bude firma sídlit

Jak rychle mohu začít podnikat ?

-
Okamžitě od převodu obchodního podílu u notáře.

Co všechno je v ceně společnosti ?

- V poplatku je zahrnuto vše potřebné k tomu, aby byla společnost přepsána na vás ( nového majitele ), tedy všechny kolky,
právní poplatky, doručení žádosti obchodnímu soudu. V ceně nejsou zahrnuty poplatky za další živnostenské listy, kterými by se rozšířil předmět podnikání společnosti na vámi požadované živnosti.