Firmyihned > Aktuální ceník ready made společností

►Seznam nabízených společností

Ceník ready-made společností z roku
2020/2019

ready made s.r.o.
( při zachování sídla v Brně a názvu )

25 000 Kč
 

ready made s.r.o. 
( včetně změny sídla a názvu )

25 000 Kč
ready made a.s. 71 000 Kč
ready made SE 89 000 Kč
Ceník ready-made společností z roku 2015
ready made s.r.o. 30 000
ready made a.s. 79 000
ready made SE 109 000
Ceník ready-made společností z roku 2011
ready made SE 129 000 Kč

Výhody námi nabízených akciových a evropských společností SE

Důležitá informace o akciích na jméno :

Od 1.1.2014 nabízíme společnosti s akciemi na jméno, anonymita vůči třetím osobám mimo společnost zůstává zachována. O tom kdo je vlastníkem ví pouze sami majitelé a předseda představenstva společnosti, který vede seznam akcionářů.
 

Anonymita

Námi nabízené akciové společnosti mají akcie na jméno v listinné formě.

Tato forma vlastnictví akcií je vysoce anonymní, akcionář nemusí být uveden v obchodním rejstříku, smlouva o prodeji akcií je předmětem obchodního tajemství.

Je tak možné skrýt vlastnictví majetku např. z důvodů:

  • zamezení závisti
  • zatajení akvizičních plánů před konkurencí
  • a v nespočtu dalších případů

Rychlá převoditelnost

Akcie lze převést na nové majitele, aniž by docházelo ke změnám v zápisu v obchodním rejstříku.

Výše základního kapitálu

Námi nabízené akciové společnosti mají splacené základní jmění ve výši 2000.000,- Kč a evropské společnosti ve výši 120.000,- Eur jsou tak důvěryhodnější pro jednání s obchodními partnery a bankami než běžná společnost s ručením omezeným.

V ceně poplatku je obsaženo :

  • příprava podkladů právníkem
  • převod obchodních podílů u notáře
  • valná hromada u notáře
  • podání na obchodním rejstříku
  • povinná digitalizace dokumentů

seznam nabízených společností naleznete zde.

Advokátním kancelářím poskytujeme slevu.

( cenové podmínky sdělíme na požádání )


Dále nabízíme poskytnutí adresy pro sídlo vaší firmy a jako poštovní kontaktní adresy.